myticket – privatlivspolitik / persondatapolitik

Sidst opdateret: 22-04-2024.

1. Definitioner

I denne Privatlivspolitik / Persondatapolitik og i forbindelse med Tjenesterne gælder følgende definitioner:

”App” betyder mytickets Mobiltelefonapplikation;

”myticket-System” har den betydning, der er angivet i punkt 3.1.1, hvilket vil sige mytickets elektroniske system for digital garderobe-billetter;

“Gæsten” betyder slutbrugeren af myticket systemet, dvs. Kundens gæst. ”Hjemmeside” betyder mytickets hjemmeside www.myticket.dk;

”Kunden” betyder enhver part, som myticket samarbejder med eller på anden måde har et kontraktforhold med, eks. diskoteker, barer, spillesteder osv.;

”Part” og ”Parterne” betyder myticket og/eller Kunden;

“Registreret” betyder både gæster og kunder, der er registreret i mytickets database.

”Tjeneste(r)” har den betydning der er angivet i punkt 3.1.1;

”Web-app” betyder mytickets web-appliktation.

2. Persondatapolitik / Privatlivspolitik

 • 2.1 Dataansvarlige

  Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af persondata er:

  myticket ApS CVR-nr. 43631489 Kærmindevej 5 DK-8680 Ry E-mail:mail@myticket.dk Tlf.: +45 21 86 55 20

  &
  Kunden - Såfremt Gæsten har valgt at benytte sig af deres garderobe

2.2 myticket og Kunden har indgået fælles data ansvars aftale om behandling af data jf. databeskyttelsesforordningen.

 • 2.3 Beskrivelse af behandlingen

  Vi har nedenfor redegjort for til hvilke formål, vi behandler persondata.

  2.3.1. Når man som gæst benytter sig af myticket-Systemet og mytickets Tjenester, behandler vi persondata om gæsten, for at kunne levere vores services til gæsten.

  Kontaktoplysninger

  Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om gæsten:

  • - Telefonnummer på det device der anvendes til benyttelsen af myticket-Systemet
  • - Navn på gæsten, såfremt gæsten vælger at angive dette (frivilligt)

  Alle persondata vi behandler om gæsten, bliver indsamlet direkte fra gæsten.

  Vi behandler gæstens ovenstående persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at sikre at gæstens garderobegenstande sikres og bindes sammen med gæstens navn og telefonnummer. Vi anvender inden for samme GDPR grundlag også gæstens telefonnummer til at sende gæsten notifikationer på sms, såfremt gæsten har glemt at afhente sin opbevarede garderobegenstand, eller hvis den lokation gæsten har besøgt vælger at lukke før tid. Begge situationer vurderes at være i gæstens legitime interesse. Vi anvender inden for samme GDPR grundlag gæstens indtastede navn til at højne sikkerheden ifm. udlevering af garderobegenstande i situationer, hvor gæstens device er løbet tør for strøm eller bortkommet. Her kan garderobepersonalet vælge at udlevere garderobegenstande på angivelse af navn og telefonnummer, samt tjek af passende match mellem navn og fremvisning af ID.


  Vi opbevarer gæstens ovenstående persondata i 30 dage, hvorefter de slettes.


  App-oplysninger

  Vi vil i den forbindelse behandle følgende personoplysninger om gæsten:

  - Diverse app-oplysninger, herunder AppID og RegistrationToken


  Alle persondata vi behandler om gæsten, bliver indsamlet direkte fra gæsten.


  Vi behandler gæstens ovenstående persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at sikre at gæstens garderobegenstande sikres og bindes sammen med gæstens navn og telefonnummer. Gæstens app-oplysninger bindes sammen med telefonnummeret, så billetter oprettet via Web-App, også bliver indhentet i mytickets Apps, såfremt disse installeres efterfølgende. Vi anvender inden for samme GDPR grundlag gæstens App-oplysninger til at tilbyde push-notifikationer via Apps, såfremt gæsten har glemt at afhente sin opbevarede garderobegenstand, eller hvis den lokation gæsten har besøgt vælger at lukke før tid. Begge situationer vurderes at være i gæstens legitime interesse.


  Vi opbevarer gæstens ovenstående persondata i den tid gæsten har mytickets app installeret. Oplysningerne slettes som udgangspunkt senest fem år efter gæsten har slettet mytickets app.

2.3.2. Når man som kunde indgår aftale omkring anvendelse af myticket-Systemet og mytickets Tjenester, underskrives en kontrakt hvori persondata på kunden behandles.

Vi vil i den forbindelse behandle følgende personoplysninger om kunden:

 • - E-mail
 • - Navn
 • - Virksomhedsadresse
 • - Telefonnummer
 • - Bankoplysninger, herunder konto- og registreringsnumre
 • - CVR nummer på virksomheden aftalen indgås med

Alle persondata vi behandler om kunden, bliver indsamlet direkte fra kunden.

Vi behandler kundens ovenstående persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.b, da behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af den aftale vi har indgået med kunden.

Hvor behandlingen af disse persondata ikke har en tilstrækkelig sammenhæng med levering af vores produkter og Tjenester, vil behandlingen i stedet ske på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at levere vores produkter og services.

Vi opbevarer kundens ovenstående persondata så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter og services til kunden, så længe de er aktive kunder hos myticket. Oplysningerne slettes som udgangspunkt senest fem år efter ophør af det kontraktuelle samarbejde med myticket.

2.4. Databehandlere

2.4.1. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Som udgangspunkt vil persondata kun blive behandlet indenfor EU/EØS. Hvis vi overfører persondata til tredjeland udenfor EU/EØS, vil vi sikre, at der er etableret et overførselsgrundlag for denne overførsel samt truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved brug af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, jf. GDPR, art. 46.2.c.

Derudover vil persondata ved vores brug af Microsoft blive overført til, opbevaret og behandlet i USA eller et andet land, hvor Microsoft eller dets underdatabehandlere driver forretning. Alle overførsler, Microsoft forestår af persondata til et tredjeland eller en international organisation, underlægges passende beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i GDPR, art. 46. Der henvises i det hele til Microsofts vilkår for sine onlinetjenester.

Derudover anvender myticket også Google Drive som databehandler, hvorfor persondata vil blive overført til, opbevaret og behandlet i USA eller et andet land, hvor Google Drive eller dets underdatabehandlere driver forretning. Alle overførsler, Google Drive forestår af persondata til et tredjeland eller en international organisation, underlægges passende beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i GDPR, art. 46. Der henvises i det hele til Google Drive vilkår.

2.5. Registreredes rettigheder

Som Registreret har man altid ret til at blive informeret om, hvordan myticket indsamler og bruger den Registreredes personoplysninger.

Derudover har den Registrerede ret til at få indsigt i sine egne personoplysninger ved at anmode om en oversigt over de personoplysninger myticket har behandlet på pågældende person.

Den Registrerede har ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller gøre indsigelse mod mytickets behandling af den Registreredes personoplysninger i overensstemmelse med denne erklæring eller andre servicespecifikke vilkår.

Brug venligst mail@myticket.dk til at fremsætte anmodninger som nævnt i dette afsnit.

Endelig har den Registrerede også ret til at indgive en klage til Datatilsynet i forbindelse med mytickets behandling af den Registreredes personoplysninger

2.6. Ændringer til privatlivspolitikken

Vi opfordrer til at gennemgå denne erklæring regelmæssigt. mytickets privatlivspolitik vil altid blive opdateret på hjemmesiden.

2.7. Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til denne privatlivspolitik eller andre forhold, herunder mulige brud på Gæstens personlige data, kan der sendes spørgsmål eller bekymringer til mail@myticket.dk.